ĐỊNH DẠNG TRANG IN

Chúng ta sử dụng Microsoft Word để tạo ra văn bản, và phần lớn văn bản đó dùng để in. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn định dạng trang in như: chọn khổ giấy, hướng in, canh lề, header/footer, đánh số trang… Để thực hiện hầu hết các thao tác trong bài này, chúng ta sử […]

www.000webhost.com