ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Định dạng phông chữ (Font) Định dạng font chữ làm thay đổi các định dạng của ký tự trong văn bản như: font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc… Để định dạng font chữ ta thực hiện: Bước 1: Chọn vùng văn bản cần định dạng (bôi đen đoạn văn bản). Bước 2: Thực […]

www.000webhost.com