ĐỊNH DẠNG TAB

Trong khi soạn thảo văn bản, đặc biệt là soạn thảo các biểu mẫu để người khác điền vào ta thường sử dụng Tab để giãn cách văn bản. Ví dụ như biểu mẫu dưới đây: Trong hình ảnh trên, các đoạn có dấu … được tạo ra bằng Tab mà không phải gõ liên tiếp các dấu chấm […]

www.000webhost.com