CHỮ IN HOA THỤT CẤP (DropCap)

Chữ in hoa thụt cấp (Drop Cap) là kí tự đầu tiên của 1 đoạn văn có kích thước, định dạng riêng biệt mang tính chất trang trí cho văn bản. Để thêm Drop Cap cho đoạn văn ta chọn đoạn văn đó, sau đó vào Insert/Text/Add a Drop Cap như hình dưới. Trong menu hiện ra, bạn chọn Dropped hoặc In margin để […]

www.000webhost.com