CHỮ IN HOA THỤT CẤP (DropCap)

Chữ in hoa thụt cấp (Drop Cap) là kí tự đầu tiên của 1 đoạn văn có kích thước, định dạng riêng biệt mang tính chất trang trí cho văn bản. Để thêm Drop Cap cho đoạn văn ta chọn đoạn văn đó, sau đó vào Insert/Text/Add a Drop Cap như hình dưới. Trong menu hiện ra, bạn chọn Dropped hoặc In margin để…

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Định dạng phông chữ (Font) Định dạng font chữ làm thay đổi các định dạng của ký tự trong văn bản như: font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc… Để định dạng font chữ ta thực hiện: Bước 1: Chọn vùng văn bản cần định dạng (bôi đen đoạn văn bản). Bước 2: Thực…

SOẠN THẢO VĂN BẢN

Nguyên tắc soạn thảo chung Trước khi soạn thảo văn bản, bạn cần nắm vững những nguyên tắc sau để đảm bảo văn bản bạn tạo ra đúng cách, đúng khuôn dạng, dễ dàng chỉnh sửa, định dạng lại sau này: Lùi đầu dòng: không dùng dấu cách để lùi đầu dòng dù chỉ 1…

www.000webhost.com